Førsteamanuensis ved Lærerutdanningen på Høgskolen i Østfold.
Underviser i pedagogikk på bachelorstudiet i barnehagelærer, masterstudiet i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap og masterstudiet i spesialpedagogikk.
Forsker i tillegg på pedagogiske prosesser med de yngste barna i barnehagen. 

E-post: nina.johannesen@hiof.no 
Tlf: 92 83 30 62