Førstelektor, Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskulen på Vestlandet