Telefon: 23 31 83 11/ 922 85 230

E-post: elin.fugelsnes@etikkom.no

Bakgrunn: Elin er utdannet journalist fra Høgskolen i Volda, og har tidligere arbeidet for informasjonsavdelingen ved NTNU, der hun har vært journalist for magasinet Gemini og journalist og redaktør for Universitetsavisa. Hun har også jobbet som journalist i Adresseavisa, Dagbladet og VG. Elin kommer fra en stilling som forskingsjournalist hos Opinion AS.

Pressebilde

Klikk på bildet for større versjon. 
Foto: Trond Isaksen/De nasjonale forskningsetiske komiteene
Portrett, ELin Fugelsnes