Prorektor og professor, Etikk og diakoni, MF vitenskapelig høyskole