Professor og instituttleder, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU

Siri.Forsmo@ntnu.no