Førsteamanuensis ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur, UiO

Epost: tone.druglitro@tik.uio.no