Postdoktor - Senter for teknologi, innovasjon og kultur, UiO

Epost: tone.druglitro@tik.uio.no

Varamedlem i NENT fra 15.10.2014.