Rådgiver, Forskningsseksjonen, Det medisinske fakultet, NTNU