Seksjonssjef, seksjon for FoU, OsloMet

Lene Bomann-Larsen har skrevet rapporten "Patentnemnd uten portefølje?" i samarbeid med Den etiske nemnda for patetsaker.