Professor dr. med., forskningsgruppeleder ved Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, og leder av Neuroinformatics Platform, EU Human Brain Project.

Tidligere instituttleder ved Institutt for medisinske basalfag, UiO (2009 - 2016) og direktør ved International Neuroinformatics Coordinating Facility, Karolinska Institutet (2006 - 2008).

Innen fagområdet nevroinformatikk bidrar jeg til utvikling av nye datasystemer for organisering, lagring, deling og standardiserte analyser av forskningsdata.

E-post: j.g.bjaalie@medisin.uio.no