Telefon: 23 31 83 11, e-post: ida.bergstrom@etikkom.no

 

Foto: Trond Isaksen/De nasjonale forskningsetiske komiteene