Arbeider til daglig som forsker i filosofi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Faglig kompetanse: Doktorgrad i filosofi (Dr. Art. fra UiT) med fordypning i logikk og språkfilosofi fra 2005. Har forsket på kausalitet siden 2007, og i senere år med særlig fokus på forholdet mellom vitenskapelig metode of filosofiske teorier om kausalitet og sannsynlighet. Erfaring med forskningsledelse fra fire FRIPRO-finansierte prosjekter over 15 år, inkludert et pågående prosjekt innen medisinfilosofi. Medlem av Etikkutvalget ved NMBU siden 2014.

E-post: rani.anjum@nmbu.no
Tlf: 67 23 11 15