Ragna Aarli arbeider til daglig som professor ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen med domstolsprosesser som sentralt forskningsfelt. Medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi. Utdannet både som medieviter (cand.philol.) og jurist (cand.jur.) fra UiB og er Ph.d. i rettsvitenskap.

E-post: ragna.aarli@uib.no 
Tlf: 45 86 97 06