Faglig kompetanse: Lege med en doktorgrad i medisinsk statistikk og arbeider ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Jeg har publisert flere artikler om hvordan statistikk kan brukes til å manipulere med data. I 2006 publiserte jeg en artikkel hvor jeg viste at 11 prosent av data i EN svensk randomisert studie (som moderne mammografiscreening i all hovedsak bygger på) manglet og i tillegg var dødsårsaker systematisk forandret til fordel for mammografiscreening. Artikkelen ble trukket tilbake av tidsskriftet etter publisering fordi svenske forskere truet med injuriesøksmål. Artikkelen ble så trykket på nytt og historien ble omtalt på lederplass i The Lancet, Journal of the National Cancer Institute og The Cancer Letter. Fremdeles blir denne svenske studien hyppig referert til som en viktig vitenskapelig dokumentasjon på at mammografiscreening reduserer dødelighet av brystkreft.

Jeg er opptatt av troverdighet i medisinsk forskning. Forskere med økonomiske interesser i en studie tenderer til å overdrive effekten og skjule sine økonomiske. Dette er lett å avsløre. Forskere med akademiske interesser i en studie (de bygger for eksempel sin vitenskapelige karriere på en teori) kan også overdrive effekten, men dette er meget vanskelig å avsløre.  Non få forskere går lenger og forfalsker data. Juks i forskning er en komplisert problemstilling. Skillet mellom manipulering med metoder er ikke krystallklart, og grensene må trekkes mye mer klart. Derfor er jeg med i Granskingsutvalget.

E-post: Per-Henrik.Zahl@fhi.no 
Tlf: 21 07 81 50