Arbeider til daglig som førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø
Telefon:  77 64 53 45
E-post:  aage.wifstad@.uit.no

Faglig komptetanse:  Filosofi, medisinsk etikk (Dr. philos)

Medlem av NEM 1.1.2003-31.12.2009

Medlem av Skjelettutvalget 2008-2010