Han er cand.philol. (filosofi) fra Universitetet i Oslo, og har tidligere arbeidet i ABM-utvikling, blant annet som redaktør og prosjektleder av nettportalene museumsnett.no og kulturnett.no.