Lekrepresentant i NENT fra 1.1.2014-31.12.2017.

Last ned høyoppløselig portrett

Faglig bakgrunn: Master i bioteknologi (NTNU, 2013), offentlig godkjent sykepleier (Kristiansand sykepleiehøgskole, 1993) og videreutdanning i intensivsykepleie (Høgskolen i Stavanger, 2000). Jeg er nå ansatt ved avdeling for klinisk nevrofysiologi, Oslo universitetssykehus. Tidligere jobbet jeg som sykepleier/intensivsykepleier ved ulike helseinstitusjoner/sykehus blant annet i Egersund, Stavanger, Tromsø og Trondheim.

Jeg er med i NENT fordi: Etter å ha jobbet i helsevesenet hvor etiske dilemma omkring pasientene var en del av hverdagen, erfarte jeg iløpet av studiene ved NTNU at de etiske problemstillingene innenfor forskning og i anvendelsen av teknologi er vel så komplekse. Jeg ønsker å være med å diskutere og øke bevisstheten omkring disse viktige, men vanskelige problemstillingene.