Arbeider til daglig som seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Faglig kompetanse: Utdannet jurist med fordypning i informasjonsrett og rettsinformatikk ved UiO, samt høyskolekandidat IT. Har over 15 års erfaring med problemstillinger knyttet til formalia, etikk og personvern ved forskning, både internt i SSB og gjennom SSBs innvirkning med data/infrastruktur i eksterne forskningsprosjekt. Personvernombud for SSBs datasamlinger fra 2003.

Telefon: 62 88 50 00

E-post: thorleiv.valen@ssb.no