Arbeider til daglig som professor  Institutt for medisinsk genetikk ved Universitetet i Oslo og ved Oslo Universitetssykehus.

Telefon: 22 11 98 60
E-post: d.e.undlien@medisin.uio.no 

Faglig kompetanse: medisinsk genetikk, dr. med.

Tidligere varamedlem i NEM.