Førsteamanuensis - Psykologisk institutt, UiO

Epost: pal.ulleberg@psykologi.uio.no

Varamedlem i NESH fra 1.1.2014-31.12.2017.