Han har skrevet bøkene Beyond Access (2007) (med Tomme Young) og Norsk Genressursrett (2010). Tvedt har utført oppdrag forsekretariatet for Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD), for FNs Organisasjon for matvare- og jordbruksproduksjon (FAO) og for Nordisk ministerråd.