Arbeider til daglig som seniorforsker ved Chr. Michelsens Institutt

Telefon:  479 38 048
E-post:  arne.tostensen@cmi.no

Faglig kompetanse: Jeg er seniorforsker og arbeider med utviklingsspørsmål, i første rekke i Afrika. (dr. philos.)

Medlem i NESH 2006-2013