Førsteamanuensis,
Det humanistiske fakultet, Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger 

Tlf:  47027463
E-post:  elin.thuen@uis.no

Faglig kompetanse
Pedagogiske problemstillinger knyttet til skole og læring, med fokus på læringsmiljøets betydning for elevenes motivasjon, læring og psykosiale tilpasning. Stress og mestring blant elever.

Jeg er medlem av NESH fordi:
Jeg er generelt interessert i forskningsetiske spørsmål, og regner med at deltakelse i NESH vil være lærerikt, både fordi det gir innsikt i aktuelle forskningsetiske spørsmål/dilemma og muligheter til å diskutere mer prinsippielle spørsmål, som f.eks. betingelsene for akademisk frihet og den økende styringen av forskningen. Som pedagog er jeg særlig interessert i etiske problemstillinger knyttet til å bruke elever og lærere som informanter i undersøkelser.