Historiker og direktør i Teknologirådet.

Han  var utredningsleder i Helse-og sosialdepartementet og sekretær for Xenotransplantasjonsutvalget fra 1999-2001.

Tennøe er også medforfatter av boken ”Livets tre og kodenes kode. Fra genetikk til bioteknologi. Norge 1900-2000”. Gyldendal Akademisk, 2000.