Professor dr. juris, MD
Instituttleder
Institutt for offentlig rett

Universitetet i Oslo
Tlf   22859484

E-post: aslak.syse@jus.uio.no