Arbeider til daglig som professor og senterleder ved Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen 

Medlem i NENT 1.1.2006-31.12.2013.

Tlf. 55 58 34 36
E-post: roger.strand@svt.uib.no

Faglig kompetanse
Naturvitenskapenes vitenskapsteori; etiske og samfunnsmessige aspekter ved vitenskap og teknologi; studier av usikkerhet og kompleksitet.