Førsteamanuensis, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO

E-post: elisabeth.staksrud@media.uio.no

Nestleder i NESH fra 1.1.2014