Professor  dr. med. og overlege ved Oslo universitetssykehus, Kvinne- og barneklinikkken, Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet.

Telefon: 22 11 98 00 
E-post:
Annetine.Staff@oslo-universitetssykehus.no

Arbeidsområde:  Gynekologi/obstetrikk, klinikk og forskning

 Faglig interessefelt:  Svangerskapskomplikasjoner (svangerskapsforgiftning, diabetes), eggstokk-kreft (ovarialcancer), urogynekologi, forskningsledelse/administrasjon, forskningsformidling, medisinsk forskningsetikk.

Medlem av NEM 1.1.2006-31.12.2009