Arbeider til daglig som direktør i Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA)
Tlf. mob. 419 30 818.
E-post: oddbjorn.sormoen@ka.no

Leder av Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger 2008-2011