Ekspedisjonssjef

Helserettsavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet