Professor

Seksjon for medisinsk etikk, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
Tlf: 22 84 46 41
E-post: j.h.solbakk@medisin.uio.no