Arbeider til daglig som professor, Institutt for helsefag Arendal, Universitetet i Agder.

Telefon: 992 43 315
E-post: ashild.slettebo@uia.no

Faglig kompetanse: Professor i helsefag. Doktorgrad innen sykepleie og etikk (dr. polit). Offentlig godkjent sykepleier.

Jeg er med i NEM fordi: Jeg har vært medlem av Regional etisk komite i perioden 2001-2009 og fant arbeidet der svært interessant. Da hadde vi mye samarbeid med NEM og jeg er interessert i å arbeide med medisinsk-etiske og forskningsetiske spørsmål. Med en doktorgrad i sykepleie og etikk og videre forskning innen dette, mener jeg at jeg kan ha noe å bidra med inn i utvalget.

Medlem av NEM 2010-2017.