Arbeider til daglig som professor ved Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU og og er tilknyttet som forsker ved Folkehelseinstituttet.

Varamedlem av NEM fra 1.1.2014

Epost: eva.skovlund@ntnu.no

Faglig kompetanse: Hovedfag i farmakologi (cand. pharm.) og dr. philos. i biostatistikk. Bred erfaring innen klinisk forskning, både med kontrollerte kliniske forsøk og klinisk epidemiologi. Har blant annet vært forskningsveileder ved Radiumhospitalet og professor II ved Institutt for medisinske basalfag og ved Farmasøytisk institutt, UiO. Var i 10 år Norges medlem i CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) ved European Medicines Agency. Komiteen vurderer kvalitet, effekt og sikkerhet av legemidler og gir råd om markedsføringstillatelse til EU-kommisjonen. Har vært konstituert divisjonsdirektør ved Folkehelseinstituttet i 2 år.

Jeg er med i NEM fordi: Både i mitt arbeid innen klinisk forskning, spesielt legemiddelutprøvninger, og i tilknytning til Folkehelseinstituttets ansvar for flere av de sentrale helseregistrene møter jeg utfordringer der fokus på etikk er sentralt.