Professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim.

Arbeidsområde: Helsevitenskap
Faglig interessefelt: Helsevitenskap, forskningsetikk, risikokommunikasjon og -persepsjon, screeningens psykologi, den sosiale konstruksjonen av sykdom og helse

E-post: johnas@svt.ntnu.no 
Tlf: 73 55 06 43