Sosiolog, arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo.

Epost: m.l.skilbrei@jus.uio.no

Varamedlem i NESH fra 1.1.2014

Faglig kompetanse: Jeg forsker for tiden på spørsmål om migrasjon, migrasjonspolitikk, prostitusjon og menneskehandel, og jeg underviser i kvalitativ metode, seksuell vold og kriminologisk teori på ulike nivåer ved Universitetet i Oslo.

Jeg er med i NESH fordi: Gjennom en rekke krevende forskningsprosjekter har jeg stått ovenfor vanskelige avveininger mellom faglige, praktiske og etiske hensyn. Disse erfaringene har gjort meg oppmerksom på hvor viktig det er å ha felles arenaer for refleksjon og utvikling av etiske løsninger og standarder for forskere. Forskere står ovenfor strenge kvalitetskrav og ofte trange økonomiske rammer, og jeg mener det er viktig at forskerkollektivet sikrer at ikke publiseringskrav og ressurssituasjonen står i veien for at vi fatter valg vi kan stå inne for etisk. Jeg er med i NESH for å bidra til å sikre forskere retten til å sette etikk høyt i sin arbeidshverdag.

Faglig bakgrunn:

Er sosiolog og arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo.

 

Faglig kompetanse:

Jeg forsker for tiden på spørsmål om migrasjon, migrasjonspolitikk, prostitusjon og menneskehandel, og jeg underviser i kvalitativ metode, seksuell vold og kriminologisk teori på ulike nivåer ved Universitetet i Oslo.

 

Jeg er med i NESH fordi:

Gjennom en rekke krevende forskningsprosjekter har jeg stått ovenfor vanskelige avveininger mellom faglige, praktiske og etiske hensyn. Disse erfaringene har gjort meg oppmerksom på hvor viktig det er å ha felles arenaer for refleksjon og utvikling av etiske løsninger og standarder for forskere. Forskere står ovenfor strenge kvalitetskrav og ofte trange økonomiske rammer, og jeg mener det er viktig at forskerkollektivet sikrer at ikke publiseringskrav og ressurssituasjonen står i veien for at vi fatter valg vi kan stå inne for etisk. Jeg er med i NESH for å bidra til å sikre

forskere retten til å sette etikk høyt i sin arbeidshverdag.