Seniorrådgiver IKT og kommunikasjon Deltasenteret (Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet)

Tidliger nettredaktør og prosjektleder i De nasjonale forskningsetiske komiteer (1997-2012)