Arbeider til daglig som leder ved  Seksjon for arkeologi og kulturhistorie, NTNU.

Telefon: 73592173

E-post: birgitte.skar@ntnu.no