Student/journalist

Epost: Marit.simonsen@gmail.com

Lekrepresentant i NEM fra 1.1.2014-31.12.2017.

Faglig bakgrunn: Jeg har studert samfunnsgeografi og biologi, og går nå på masterprogrammet i Science and Technology in European Society ved TIK-senteret på UiO. Der jobber jeg med problemstillinger omkring vitenskapelige kontroverser, formidling av risiko ved teknologibruk, og forholdet mellom eksperter og lekfolk.

Jeg er med i NEM fordi: Jeg bryr meg om vitenskapens rolle i samfunnet langs mange ulike akser, og er spesielt opptatt av hvordan vitenskapelig kunnskap påvirker folks liv. Jeg er også engasjert i vitenskapsformidling, og er tidligere leder i foreningen Skepsis, hvor jeg blant annet fikk kjennskap til mange helsefaglige spørsmål, medisinsk forskning, og ulike varianter av forskningsetiske problemstillinger. I NEM er jeg lekmannsrepresentant.