Førsteamanuensis
Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
Telefon:  22 85 61 25
E-post:  a.j.semb@stv.uio.no

Arbeidsområde: Freds- og konfliktstudier, menneskerettigheter, minoritetsbeskyttelse, statsborgerskap

Medlem av NESH 1.1.2003-31.12.2009