Arbeider til daglig som professor ved Institutt for kreftforskning og molekylær medisin ved NTNU. Overlege ved Avdeling for fordøyelses- og leversykdommer, St. Olavs Hospital.

Telefon 72825161

E-post. arne.sandvik@ntnu.no

 Faglig kompetanse: Dr. med. Fagområde: Gastrointestinal fysiologi og patofysiologi. Spesialist i indremedisin og i fordøyelsessykdommer

Jeg er med i NEM fordi: Jeg har tidligere i åtte år vært leder for en av de regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Jeg ønsker spesielt å være med på å utvikle gode og etisk forsvarlige metoder innen forskning på grunnleggende mekanismer for sykdom og sykdomsdisposisjon.

Varamedlem i NEM fra juli 2011-desember 2017.