Arbeider til daglig som professor og  forskningsleder ved
Institutt for arkeologi, konservering og historie  ved Universitetet i Oslo. 

 Telefon: 22 85 84 95
 E-post: e.s.sandmo@iakh.uio.no

Faglige interessefelt: Tidligmoderne retts- og kriminalitetshistorie,  musikkhistorie, kartografi og allmenn kulturhistorie. Historieteori og  historieskrivningens historie.

 Er med i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og  humaniora (NESH) fordi:  Jeg er med av nysgjerrighet, men selvsagt også fordi jeg håper å kunne  bidra. Jeg har mye erfaring med forskningsledelse og har arbeidet  innenfor og med forskjellige fagmiljøer med forskjellige tradisjoner, og  jeg interesserer meg for vitenskapelige normer og fagkulturer.  Arbeid i  NESH fremstår som en mulighet til å bli kjent med et bredt spekter av  fag og tradisjoner, og å diskutere dem sammen med forskere med andre  bakgrunner enn min egen.

Medlem av NESH fra 2011-2017.