Avdelingsdirektør Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Sør-Øst Norge (REK Sørøst)

E-post: k.w.ruyter@medisin.uio.no
Tlf: 22845518

Faglig interessefelt: Forskningsetikk, kasuistikk og bruk av ulike etiske verktøy, moralsk læring og utdanning

Sekretariatsleder i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) 1996-2009