Forsker

Senter for vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen

Prosjekt- og forskningsleder FP7 prosjekt TECHNOLIFE (www.technolife.no )