Arbeider  til daglig som jusprofessor ved  Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultetet, Universitetet i Oslo.

Telefon: 22 85 94 15

E-post: anne.robberstad@jus.uio.no