Kulturviter.
Masteroppgave: Den selvfølgelige utnyttingen : om formingen av vårt samfunns forhold til dyr : en analyse av Stortingsmelding nr 12(2002-2003): Om dyrehold og dyrevelferd. Høgskolen i Telemark, 2010.