Forskningssjef SINTEF Teknologi og samfunn, Helse
Professor II i fysiologi ved NTNU

Tlf. 930 08 498
E-post: Randi.E.Reinertsen@sintef.no

Medlem i NEM 2010-2017.