Medlem av NENT fra 1.1.2006-31.12.2013

Arbeider til daglig som professor i miljøkjemi og leder for Etikkrådet ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)

Telefon: 64 96 55 44
E-post: deborah.oughton@umb.no

Faglig kompetanse: Environmental chemistry and ecotoxicology. Pollutants studied include: radionuclides, nanoparticles and heavy metals
The social and ethical dimensions of risk assessment and management.
Stakeholder involvement in environmental policy