Professor, instituttleder

Fysisk institutt, Universitetet i Oslo