Arbeider som seniorforskar ved Nofima Marin og professor II ved Institutt for husdyr og akvakulturfag, UMB. Er også medlem av Rådet for dyreetikk.

Telefon: 930 97 349

E-post: ingrid.olesen@nofima.no

Fagleg kompetanse:

Husdyr- og fiskeavl og genetikk . Eg har arbeidd med etikk innan husdyrproduksjon og akvakultur (dyrevelferd, genetisk diversitet og miljø) i tillegg til spørsmål om tilgang og rettar til akvatiske ressursar (IPR, patentering og andre biologiske og juridiske vernemetodar av biologisk materiale). Er elles spesielt interessert i problemstillingar som har med berekraftig akvakultur å gjere.

Eg er med i Patentnemnda fordi:

Eg er spesielt interessert i etiske spørsmål i samband med matproduksjon, praktiseringa av patentlovgjevinga (inkl. patentdirektivet) generelt og behandling av patentsøknader. Eg vil gjerne bidra med mine erfaringar og kunnskap frå biologi, landbruk og akvakultur på området og til at praktiseringa av patentar kan bidra til ei berekraftig utvikling av teknologi og samfunnet. Samtidig kan dette vervet gje meg høve til å lære meir om aktuelle problemstillingar på dette fagfeltet.

Har skrevet:

 
Ingrid Olesen, Anne Ingeborg Myhr and G. Kristin Rosendal (2010)  Sustainable aquaculture: are we getting there? Ethical perspectives on salmon farming. Journal of Agricultural and Environmental Ethics. In press. DOI 10.1007/s10806-010-9269-z.

H. M. Nielsen , I. Olesen, S. Navrud, K. Kolstad, and P. Amer. 2010. How to consider the value of animal welfare in breeding goals – a review of current status and future challenges. Journal of Agricultural and Environmental Ethics. In press. DOI DOI 10.1007/s10806-010-9264-4.

Olesen, I, Lund, V. and Finden, J.-W.  2008. Developing organic aquaculture production – issues and dilemmas. IFOAM Conference on Organic Aquaculture, Cattolica, Italy, 18-20 June 2008. Published in Conference proceeding pp 59-62.
Abstract in Book of abstracts of the 16th IFOAM Organic World Congress (Modena, Italy 16-
20 June 2008), IFOAM, Bonn, Germany, p.359.

Olesen, I., Rosendal, K.G., Rye, M. and Bentsen, H.B. 2008. Who shall own the genes of farmed fish? In I.J. Hagen and T.S. Larsen. (Editors.) Global privatization and It’s Impact. Nova Science Publishers Inc. ISBN: 978-1-60456-785-4. pp 103-113.

I. Olesen, G. K. Rosendal, H. B.Bentsen , M. Walløe Tvedt and M. Bryde. 2007. Access to and protection of aquaculture genetic resources - Strategies and regulations. Aquaculture 272S1: 47-61.

G.K. Rosendal, I. Olesen, H.B. Bentsen, M. Walløe Tvedt and M. Bryde. 2006. Strategies and regulations pertaining to access to and legal protection of aquaculture genetic resources. The Journal of World Intellectual Property 9:392-412.

I. Olesen, T. Gjedrem, H. B. Bentsen, B. Gjerde and M. Rye. 2003. Breeding programs for sustainable aquaculture. Journal of Applied Aquaculture, 13:179-204.

I. Olesen, A. F. Groen and B. Gjerde. 2000. Definition of animal breeding goals for sustainable production systems. Journal of Animal Science, 78: 570-582.
Er også medlem av Rådet for dyreetikk.