Professor dr.med., direktør

Arbeidssted: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten