Arbeider til daglig som spesialrådgiver ved PRIO

Telefon: 932 53 481
E-post:  lynn@prio.no 

Medlem av NESH t.o.m. 31.12.2013